خدمات

معرفی خدمات

معرفی خدمات

به مجموعه فعالیت هایی که در آن یک کاری انجام می شود خدمات گفته می شود. از جمله این خدمات که برای رفع نیازهای مردم انجام می شود می توان به خدمات صرافی برای خریدن و فروختن ارز و ارسال و دریافت ارز ، قالیشویی برای شستن فرش های دستی و ماشینی ، خانه سالمندان برای نگهداری از افراد سالمند که دارای بیماری بوده و یا امکان نگداری آنها به دلایل خاص نمی باشد ، خشکشویی برای شستن انواع لباس ، پرده ، موکت و قالیچه و … ، مراکز خیریه برای کمک به افراد نیازمند ، دارالترجمه برای ترجمه کتاب ها و متون ، باربری نیز برای انتقال وسایل و بار در محل کار و منازل ، کمپ ترک اعتیاد و … گفته می شود.
شما می توانید با مراجعه به این مراکز و پرداخت هزینه از خدمات آنها برای آسان تر شدن کارها و یا رفع مشکل خود استفاده نمایید.