قوانین سایت

1- چی چی بازار تنها اطلاعات ارائه شده توسط صاحبان مشاغل را به نمایش می گذارد و مسئولیتی در برابر صحت کار آن کسب و کار به عهده ندارد.
2-    چی چی بازار اطلاعات تماس شخصی صاحبان مشاغل را در اختیار کاربران قرار نمی دهد.
3-    اطلاعات تنها از طریق صاحبان مشاغل قابل ویرایش می باشد.

چی چی بازار

بانک اطلاعات شهری

در صورتی که پیغامی برای ما دارید می توانید از طریق کانال های زیر با ما در ارتباط باشید.